Portal za objavu novosti - news portal

Uradili smo vlastiti CMS (Content Management System - sustav upravljanja sadržajem) za objavu novosti i događanja. CMS (sustav upravljanja saržajem) news portala se sastoji od korisničkog sučelja u skladu sa zahtjevanim dizajnom od strane klijenta i administrativnog dijela kojeg odlikuje jednostavnost, preglednost i funkcionalnost.

Jedna od izvedbi portala za objavu novosti je drukciji.ba i njezin kratki pregled možete vidjeti u galeriji desno.

Neke od karakteristika i mogućnosti CMS-a za news portal su:

 • kreiranje, izmjena, brisanje i pregled članaka
 • kreiranje, izmjena i brisanje fotogalerije članka
 • pregled liste članaka
 • integracija fotogalerije u članku
 • kreiranje, izmjena, brisanje i pregled kategorija članaka
 • kreiranje, izmjena, brisanje i pregled podstranica CMS-a
 • kreiranje, izmjena, brisanje i pregled anketa
 • integrirana pretraga arhive članaka
 • sekcija sa člancima koji imaju najviše like-ova u zadanom vremenskom periodu
 • sekcija sa najčitanijim člancima u zadanom vremenskom periodu
 • sekcija sa najnovijim člancima u zadanom vremenskom periodu
 • integriran Google Analytics-a za pregled posjećenosti i konverzija
 • registracija i prijava korisnika
 • administracija registriranih korisnika
 • definiranje rola (dozvola pristupa) za korisnike
 • administracija banera za oglašavanje
 • WYSIWYG editor
 • integriran sustav za "isjecanje" fotografije za kvalitetan prikaz naslovne fotografije članka
 • Facebook sustav za komentiranje
 • interni sustav za komentiranje
 • automatsko generiranje Google Site Map-a
 • meta tagovi za članke, kategorije, naslovnicu i podstranice
 • integracija socijalnih mreža sa CMS-om (Facebook, Twitter, Google+)
 • SEO optimizacija linkova
 • i još razne druge mogućnosti.........