Social media marketing

Za klijenta Restoran Galija Novi Travnik radimo marketinške kampanje putem GDN-a i "social media" kanala. Kampanje se odnose na osmišljavanje i kreiranje marketinških akcija putem GDN-a, Facebooka, Tripadvisora i ostalih društvenih medija

Klijent: Restoran Galija Novi Travnik

URL: https:www.facebook.comrestoran.galija?fref=ts

Godina: 2014.

Tehnologije: facebook apps, tripadvisor apps,

Karakteristike: social media, tripadvisor

Ostali radovi

Social media marketing

Social media marketing

Maks.ba

Maks.ba

(Projekt je u izradi)

Social media marketing

Social media marketing

Savez bez imena

Savez bez imena

Frizerland.ba - web shop

Frizerland.ba - web shop

(Projekt je u izradi)

Multimediaprint.hr - web shop

Multimediaprint.hr - web shop

(Projekt je u izradi)

Prometej.ba

Prometej.ba

Ruzic Vitez

Ruzic Vitez

(Projekt je u izradi)