Social media marketing

Za klijenta Maks d.o.o. Vitez raditi ćemo marketinške kampanje putem interneta, i "social media" kanala. Kampanje se odnose na osmišljavanje i kreiranje marketinških akcija putem GDN-a, Facebooka te Newslettera i ostalih društvenih medija

Klijent: Maks d.o.o. Vitez

URL: www.maks.ba

Godina: 2014.

Tehnologije: Google, Facebook

Karakteristike: social media, GDN, Newsletter

Ostali radovi

Social media marketing

Social media marketing

Maks.ba

Maks.ba

(Projekt je u izradi)

Social media marketing

Social media marketing

Savez bez imena

Savez bez imena

Frizerland.ba - web shop

Frizerland.ba - web shop

(Projekt je u izradi)

Multimediaprint.hr - web shop

Multimediaprint.hr - web shop

(Projekt je u izradi)

Prometej.ba

Prometej.ba

Ruzic Vitez

Ruzic Vitez

(Projekt je u izradi)