Social media marketing

Ćevabdžinica Hari kao najpoznatiji brend među ćevabdžinicama ne samo u BiH nego u regionu nam je povjerila osmišljavanje kampanja te uređivanje istih putem social media kanala.

Klijent: Ćevabdžinica Hari

URL: https:www.facebook.comcevabdzinicahari

Godina: 2014

Tehnologije: facebook, tripadvisor,

Karakteristike: facebook kampanje,

Ostali radovi

Social media marketing

Social media marketing

Social media marketing

Social media marketing

Maks.ba

Maks.ba

(Projekt je u izradi)

Savez bez imena

Savez bez imena

Frizerland.ba - web shop

Frizerland.ba - web shop

(Projekt je u izradi)

Multimediaprint.hr - web shop

Multimediaprint.hr - web shop

(Projekt je u izradi)

Prometej.ba

Prometej.ba

Ruzic Vitez

Ruzic Vitez

(Projekt je u izradi)