Savez bez imena

Savez bez imena je pokret za kulturu srca, a za predstavnike u Hrvatskoj smo radili web razvoj portala za objavu novosti i tekstova duhovne tematike.

Klijent: Savez bez imena

URL: www.savezbezimena.com

Godina: 2014.

Tehnologije: ASP.NET MVC, MSSQL, HTML5, CSS3, jQuery

Karakteristike: Novosti i teme vezane za pokret Savez bez imen

Ostali radovi

Social media marketing

Social media marketing

Social media marketing

Social media marketing

Maks.ba

Maks.ba

(Projekt je u izradi)

Social media marketing

Social media marketing

Frizerland.ba - web shop

Frizerland.ba - web shop

(Projekt je u izradi)

Multimediaprint.hr - web shop

Multimediaprint.hr - web shop

(Projekt je u izradi)

Prometej.ba

Prometej.ba

Ruzic Vitez

Ruzic Vitez

(Projekt je u izradi)