GDN kampanje, Social media marketing

Za klijenta Blanca Resort & Spa u vlasništvu poduzeća Winter d.o.o. radimo GDN (google distribution network) kampanje, te social media marketing. Kampanje se odnose na osmišljavanje i kreiranje marketinških akcija putem GDN-a, Facebooka te Newslettera.

Klijent: Winter d.o.o.

URL: www.blanca-resort.com

Godina: 2014

Tehnologije: google, facebook,

Karakteristike: GDN, google ads, facebook, newsletter

Ostali radovi

Social media marketing

Social media marketing

Social media marketing

Social media marketing

Maks.ba

Maks.ba

(Projekt je u izradi)

Social media marketing

Social media marketing

Savez bez imena

Savez bez imena

Frizerland.ba - web shop

Frizerland.ba - web shop

(Projekt je u izradi)

Multimediaprint.hr - web shop

Multimediaprint.hr - web shop

(Projekt je u izradi)

Prometej.ba

Prometej.ba