EKO-FIS Vlašić

Klijentu Fis d.o.o. smo za smještajne i sadržajne kapacitete unutar kompleksa Eko Fis Vlašić razvili CMS za upravljanje smještajnim i sadržajnim kapacitetima, te analitiku unutar administracijskog sučelja za pojedine, ali i grupne smještajne kapacitete. Klijentu je rađen dizajn web aplikacije, CMS, administratorsko sučelje za upravljanje svim smještajnim kapacitetima. Krajnjim korisnicima je omogućen pregled svakog pojedinačnog smještajnog i sadržajnog kapaciteta, te pregled raspoloživosti i rezervacija u realnom vremenu.

Klijent: FIS d.o.o.

URL: www.eko-fisvlasic.ba

Godina: 2014.

Tehnologije: CMS, prezentacija turističkog objekta sa aprtmanima, rezervacija smještaja

Karakteristike: ASP.NET MVC, MSSQL, HTML5, CSS3, jQuery

Ostali radovi

Social media marketing

Social media marketing

Social media marketing

Social media marketing

Maks.ba

Maks.ba

(Projekt je u izradi)

Social media marketing

Social media marketing

Savez bez imena

Savez bez imena

Frizerland.ba - web shop

Frizerland.ba - web shop

(Projekt je u izradi)

Multimediaprint.hr - web shop

Multimediaprint.hr - web shop

(Projekt je u izradi)

Prometej.ba

Prometej.ba