TDizel - carwash

Klijentu je urađen CMS za trgovinski centar za Carwash koji se nalaze u sklopu benzinskih pumpi.

Klijent: TDizel

URL: carwash.tdizel.com

Godina: 2014

Tehnologije: ASP.NET MVC, MSSQL, HTML5, CSS3, jQuery

Karakteristike: CMS, dizajn, prezentacijska stranica segmenta poslovanja

Ostali radovi

Social media marketing

Social media marketing

Social media marketing

Social media marketing

Maks.ba

Maks.ba

(Projekt je u izradi)

Social media marketing

Social media marketing

Savez bez imena

Savez bez imena

Frizerland.ba - web shop

Frizerland.ba - web shop

(Projekt je u izradi)

Multimediaprint.hr - web shop

Multimediaprint.hr - web shop

(Projekt je u izradi)

Prometej.ba

Prometej.ba