TDizel - benzinske crpke

Prezentacijski portal grupacije TDizel za jednu od djelatnosti - benzinske crpke.

Klijent: TDizel

URL: benzinskecrpke.tdizel.com

Godina: 2014.

Tehnologije: ASP.NET MVC, MSSQL, HTML5, CSS3, jQuery

Karakteristike: CMS, unos pojedinačnih poslovnih subjekata sa karakteristikama, kontakt forma, mapa

Ostali radovi

Social media marketing

Social media marketing

Social media marketing

Social media marketing

Maks.ba

Maks.ba

(Projekt je u izradi)

Social media marketing

Social media marketing

Savez bez imena

Savez bez imena

Frizerland.ba - web shop

Frizerland.ba - web shop

(Projekt je u izradi)

Multimediaprint.hr - web shop

Multimediaprint.hr - web shop

(Projekt je u izradi)

Prometej.ba

Prometej.ba