Svetište Kalvarija

Svetište Kalvarija je na jesen 2013 - te slavilo svoju stotu obljetnicu, te je se javila ideja o razvoju web stranice svetišta. Cijeli projekt je vođen u dogovoru sa Župskim uredom Vitez, a cilj je bio medijski popratiti ne samo obljetnicu, nego ostaviti trag i komunikaciju i nakon obljetnice.

Klijent: Župa Vitez

URL: www.kalvarija.ba

Godina: 2013.

Tehnologije: ASP.NET MVC, MSSQL, HTML5, CSS3, jQuery

Karakteristike: CMS, pregled novosti i događaja iz svetišta

Ostali radovi

Social media marketing

Social media marketing

Social media marketing

Social media marketing

Maks.ba

Maks.ba

(Projekt je u izradi)

Social media marketing

Social media marketing

Savez bez imena

Savez bez imena

Frizerland.ba - web shop

Frizerland.ba - web shop

(Projekt je u izradi)

Multimediaprint.hr - web shop

Multimediaprint.hr - web shop

(Projekt je u izradi)

Prometej.ba

Prometej.ba