Villa Anna

Sustav za upravljanje smještajnim kapacitetima smo razvili u dogovoru sa vlasnikom Ville Anne. Na portalu je urađen dizajn, izrada loga, CMS, administratorsko sučelje za upravljanje svim smještajnim kapacitetima, kao i potpuna administracija. Klijentima je omogućen pregled raspoloživih kapaciteta u realnom vremenu i rezervacija istih.

Klijent: Villa Anna

URL: www.villa-anna.hr

Godina: 2013.

Tehnologije: ASP.NET MVC, MSSQL, HTML5, CSS3, jQuery

Karakteristike: CMS, prezentacija turističkog objekta sa aprtmanima, rezervacija smještaja

Ostali radovi

Social media marketing

Social media marketing

Social media marketing

Social media marketing

Maks.ba

Maks.ba

(Projekt je u izradi)

Social media marketing

Social media marketing

Savez bez imena

Savez bez imena

Frizerland.ba - web shop

Frizerland.ba - web shop

(Projekt je u izradi)

Multimediaprint.hr - web shop

Multimediaprint.hr - web shop

(Projekt je u izradi)

Prometej.ba

Prometej.ba