Kupujmo.ba

Portal grupne kupovine je razvijen početkom 2013 te godine. Urađen je vlastiti CMS, dizajn, izrada loga te brending imena.

Klijent: Callidus d.o.o.

URL: www.kupujmo.ba

Godina: 2012.

Tehnologije: ASP.NET MVC, MSSQL, HTML5, CSS3, jQuery

Karakteristike: CMS, online plaćanje, kategorizacija ponuda, detaljan uvid u prihode

Ostali radovi

Social media marketing

Social media marketing

Social media marketing

Social media marketing

Maks.ba

Maks.ba

(Projekt je u izradi)

Social media marketing

Social media marketing

Savez bez imena

Savez bez imena

Frizerland.ba - web shop

Frizerland.ba - web shop

(Projekt je u izradi)

Multimediaprint.hr - web shop

Multimediaprint.hr - web shop

(Projekt je u izradi)

Prometej.ba

Prometej.ba